Posts made in אוגוסט, 2015

בלונים ממותגים – מוצרי פרסום אפקטיביים

חשיבותם של מוצרים למטרת פרסום ושיווק בעולם בו התחרות בשוק היא קשה מאוד בכל תחום שהוא. כל חברה שרוצה לשרוד את התחרות משקיעה הרבה מאוד משאבים בפרסום ובשיווק. רוב הכסף מושקע בפרסום ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, ברשתות החברתיות ועוד. עם זאת, חשוב לדעת כי הלקוחות כבר מורגלים לפרסומות שמגיעות אליהם בכל אחת מן הפלטפורמות הללו. מובן שהפרסומות הללו עדיין אפקטיביות, אך עם זאת, יש להשקיע הרבה יותר על מנת ליצור פרסומת אשר תוכל לגבור על כל הפרסומות האחרות ולמשוך את תשומת ליבו של הלקוח. אמצעי פרסום נוסף, אשר יעילותו אינה פוחתת עם השנים, הנו מוצרי פרסום. מדובר במוצרים מסוגים שונים עליהם מוטבע הלוגו או הסלוגן...

Read More

נגישות