Posts made in ספטמבר, 2021

המצלמה הדיגיטלית לאירועים

המצלמה ששינתה את פני העולם של צילום האירועים, אותה מצלמה שלא שעשתה בתחום צילום האירועים את השינוי הגדול ביותר! היא בהחלט גם חוללה שינוי באופן כללי, אבל במיוחד באירועים שבעבר היו מצלמים באירוע כמות מוגבלת של תמונות, עם כניסתה של המצלמה הדיגיטלית, הדברים השתנה בהחלט. סוגי המצלמות ושיטת העבודה של המצלמה ישנם שני סוגים של מצלמות בשימוש-המצלמה הדיגיטלית והצלם הדיגיטלי. צלם דיגיטלי מצלם תמונות באמצעות מצלמה דיגיטלית. המצלמה הדיגיטלית מצלמת תמונה, שהיא תערובת של מידע דיגיטלי ופיקסלים. חיישן המצלמה הדיגיטלית לוקח את המידע וממיר אותו למידע שאותו אלמנט המצלמה של המצלמה הדיגיטלית רואה. תמונת המצלמה...

Read More

נגישות